We kletsen wat af!

OBS Professor Casimir is een 3TS (drietalige school) volgens de richtlijn van taalplan Frysk 2030. Dat betekent dat we naast Nederlands, ook veel aandacht geven aan het Fries en het Engels. Bij ons starten de kinderen al vanaf jongs af aan met Fries en Engels. Jonge kinderen kunnen namelijk gemakkelijk een tweede en/of derde taal leren. Onderzoek toont aan dat meertalig onderwijs een effectieve invloed heeft op de breinontwikkeling van kinderen. Het heeft een positief effect op de ontwikkeling van de executieve functies bij kinderen. Flexibel denken wordt daardoor makkelijker. De talen Fries en Engels worden niet alleen als los vak aangeboden, maar worden gecombineerd met de thema’s waar we aan werken. De aanpak hiervoor heet CLIL (Content Language Integrated learning); waarbij je vakinhoud combineert met een te leren taal. Zo geven we de gymles ook in het Fries, de Blink-les in het Engels of lezen we voor uit een Fries boek. 

Kollum ligt in Friesland en daarom is het belangrijk dat kinderen de Friese taal in ieder geval kunnen verstaan. Op die manier voelen ze zich verbonden met de omgeving waarin ze leven. Daarnaast leren onze kinderen over de Friese cultuur en geschiedenis. De Friese taal leren en daarbij de cultuur en geschiedenis is niet alleen interessant, maar ook nodig voor later. 

Daarnaast krijgt Engels een steeds grotere rol in onze samenleving door de toenemende internationalisering. Begrip van en het kunnen spreken van Engels is daarbij noodzakelijk, bijvoorbeeld tijdens vervolgstudies/stages. We geven onze kinderen daarom graag een goede basis mee om zich in de toekomst verder te kunnen te ontwikkelen.

Tot slot groeien er bij ons op school meerdere kinderen op met een andere thuistaal dan Nederlands, Engels of Fries. Door ook deze thuistalen te waarderen, waarderen we leerlingen hun identiteit. Alle identiteiten zijn welkom waardoor we samen bijdragen tot een positieve identiteitsvorming.