Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit 9 ouders van leerlingen van de Professor Casimir school. Deze ouders zijn gekozen of hebben zichzelf verkiesbaar gesteld tijdens de jaarvergadering.

De ouderraad heeft de volgende taken:

  1. Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school.
  2. Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten.
  3. Het bevorderen dat de ouders ondersteunende taken voor de school kunnen verrichten.
  4. Activiteiten te organiseren/ondersteunen, zoals  sinterklaas, kerst, feestavond, laatste schooldag, de jaarvergadering en het ophalen van oud papier.
  5. De belangen van de ouders te behartigen bij de bij de schoolleiding.

Verder beheert de ouderraad de ouderbijdrage, schoolreisbijdrage en alle overige inkomsten en besteedt deze in overleg met de leerkrachten. Ook functioneert de OR als klankbord en overlegpartner van het team. De ouderraad vergadert 8 keer per schooljaar, waarbij er altijd twee leerkrachten aanwezig zijn.

De ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de kosten van diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, cadeautjes, feesten en laatste schooldag. Het minimumbedrag is € 20,-. Wanneer uw kind op school komt, vragen we u een incassomachtiging te ondertekenen. De ouderbijdrage wordt in de maand oktober geïnd.