Onze school

Welkom op de website van de obs Professor Casimir in Kollum. Met trots informeren we u over onze school. Bent u op zoek naar een school waar uw kind veel kan leren én graag naar toe gaat? Dan adviseren we u verder te lezen!

Wij zijn een openbare school. Voor ons houdt dit in dat we grote waarde hechten aan het respect voor elkaar. We voelen ons rijk met leerlingen, ouders en leerkrachten van een verschillende levensovertuiging, nationaliteit, sekse en/of geaardheid.  Door met elkaar op te groeien leren we rekening met elkaar te houden, naar elkaars ideeën te luisteren en elkaars mening te respecteren.

Een kind dat zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt en graag naar school gaat, kan goed tot leren komen. We geven hier binnen onze school richting aan door de uitgangspunten van de “Vreedzame school” te volgen.

Daarnaast willen we kwaliteit leveren op het gebied van onderwijs.

Dit houdt in:

- dat we de leerlingen een goede basis meegeven op het gebied van taal, rekenen en lezen.

- dat we streven naar een Cito score boven het landelijk gemiddelde.

- dat we ervan overtuigd zijn dat elk kind beschikt over talenten, we willen ze graag tot ontwikkeling brengen.

- dat we een goede zorgstructuur bieden, met oog voor de verschillende onderwijsbehoeften.

- dat we door gebruik van ict, digitale schoolborden en multimedia aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.

- dat er een professioneel team werkt dat zich voortdurend schoolt.

Maar ook:

- dat we godsdienstonderwijs geven

- dat we de verschillende geloven en culturen respecteren

- dat we brede informatie geven over alle stromingen in de maatschappij

Bovenstaande uitgangspunten kunnen alleen vorm krijgen door een open communicatie tussen school en ouders. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en dat er een goede samenwerking is op het gebied van educatie en opvoeding.

Op deze website vindt u nog veel meer informatie over ons onderwijs.

Daarnaast vertellen wij u graag op onze school hoe wij uw kind/eren de optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

Daarom nodigen wij u van harte uit hiervoor een afspraak te maken.

Zijn er nog suggesties? Vertel het ons in het gastenboek of mail naar directie@profcasimir.nl