Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het Roobol-kantoor.  

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:
 

 

Mevrouw T. Veenma-Koster

Personeel en organisatie 

De heer R.Buiter

Onderwijs en kwaliteit 

Mevrouw O. de Vries-Chang

Voorzitter

De heer P. Maasbommel

Bestuurlijk en huisvesting 


De Raad van Toezicht is bereikbaar via 
secretariaat@roobol.frl