We doen het samen!

Vreedzaam is een compleet programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. We beschouwen de klas en de school als een kleine leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Vreedzaam is een dagelijkse manier van omgang met elkaar. Wekelijks worden er lessen gegeven in alle groepen om de doorgaande lijn en afspraken met elkaar scherp te houden. De leerlijn van Vreedzaam loopt door de gehele school, van een ruzie oplossen met aap en tijger in de onderbouw tot aan debatteren in de bovenbouw. Zo leren leerlingen naar elkaar te luisteren, elkaars mening te respecteren en zich in elkaar te verplaatsen. 

Een onderdeel van Vreedzaam is het samen verantwoordelijk zijn, daar spelen we op in door te werken met een leerlingenraad en mediatoren. De leerlingen in de leerlingenraad vergaderen een aantal keer per jaar met de directeur over allerlei onderwerpen en activiteiten van school. Vanaf groep 6 kunnen leerlingen solliciteren naar de functie van mediator. De mediatoren krijgen een 3-daagse training en mogen daarna gedurende hun tijd in groep 6 proefdraaien met de mediatoren van groep 7 & 8. De mediatoren ondersteunen en helpen met behulp van een stappenplan andere leerlingen met het oplossen van een meningsverschil of conflict.