We werken aan rijk en betekenisvol onderwijs!

Op onze school werken we thematisch. Soms in de groep, soms met de bouw en drie keer per jaar werken we met de hele school samen aan een thema. Thema's openen we samen en sluiten we gezamenlijk feestelijk af met ouders! 

In de weken dat we werken aan een thema is de school mooi versierd, staan onze zaakvak-, creatieve en STEAM-lessen in het teken van het thema, ondernemen we uitjes en nodigen we externe deskundigen uit.