Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Welkom op de OBS Prof. Casimir 

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. Heeft u belangstelling voor onze school of wilt u meer informatie? U bent van harte welkom! We geven graag een rondleiding door onze school. U kunt dan de sfeer proeven en we kunnen u meer over onze werkwijze vertellen. 

Neem contact op met de directeur voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van een inschrijfformulier. 

Proefdraaien

Om de overgang naar de basisschool wat kleiner te maken mogen nieuwe leerlingen een aantal keren komen “proefdraaien”. De maand voor de verjaardag neemt de juf van groep 1 contact op om de data af te spreken. Op de dag na de 4e ver­jaardag zijn de nieuwe leerlingen van harte welkom in de kleutergroep.

Kinderen die instromen vanuit een andere basisschool mogen ook eerst een middag in de nieuwe klas meedraaien. Ouders kunnen contact opnemen met de directeur of leerkracht om een afspraak te maken.